Công ty CP Than-Điện Nông Sơn-TKV: Mời khảo sát, báo giá vật tư thiết bị Hệ thống nước tuần hoàn hở NMNĐ Nông Sơn

Tên đơn hàng: Mời khảo sát, báo giá vật tư thiết bị Hệ thống nước tuần hoàn hở NMNĐ Nông Sơn

Số VB: 1813/ V.NSCP- KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây