Công ty CP Than-Điện Nông Sơn-TKV: mời khảo sát, báo giá vật tư thiết bị Hệ thống giám sát khói thải tự động, liên tục (CEMS) NMNĐ Nông Sơn

Tên đơn hàng: Mời khảo sát, báo giá vật tư thiết bị Hệ thống giám sát khói thải tự động, liên tục (CEMS) NMNĐ Nông Sơn

Số VB: 1812/ V.NSCP- KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây