Công ty CP Than-Điện Nông Sơn-TKV: Mời khảo sát, báo giá vật tư thiết bị Hệ thống điều hoà NMNĐ Nông Sơn

Tên đơn hàng: Mời khảo sát, báo giá vật tư thiết bị Hệ thống điều hoà NMNĐ Nông Sơn

Số VB: 1810/V. NSCP- KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây