Công ty CP Than-Điện Nông Sơn-TKV: mời khảo sát, báo giá vật tư thiết bị Hệ thống điện 110kV NMNĐ Nông Sơn

Tên đơn hàng: Mời khảo sát, báo giá vật tư thiết bị Hệ thống điện 110kV NMNĐ Nông Sơn

Số VB: 1814/ V.NSCP- KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây