Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thư mời khảo sát đơn hàng

Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thư mời khảo sát đơn hàng:  Cây trồng tết xuân năm 2024 của Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV

Số hiệu CV: 379/V.NSCP-KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *