Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn -TKV: Thông báo kết quả lựa chọn gói cung cấp

Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn -TKV: Thông báo kết quả lựa chọn gói cung cấp gói cung cấp: Quan trắc phóng xạ NMNĐ 2024

Số hiệu CV: 305/V.NSCP-KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *