Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Ngày 29/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (Công ty). Thông tin về Công ty như sau:

–    Tên Công ty: Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP.

–    Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà SANNAM – Số 78 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

–    Điện thoại: 04. 3516 1605       Fax. 04. 3516 1610

–    Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, thay đổi lần 4 ngày 15/01/2016 với số vốn điều lệ là 6.800.000.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *