CBTT: Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

Văn bản báo cáo số 245/BC-ĐLTKV ngày 29/01/2024 về tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực – TKV năm 2023.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *