CBTT: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023.

Văn bản báo cáo số 1450/BC-ĐLTKV ngày 26/7/2023 về tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực – TKV 6 tháng đầu năm 2023.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *