Nguồn kttv.gov.vn
Đà Nẵng32°C
Hải Phòng32°C
Nha Trang33°C
Nghệ An32°C
Việt Trì33°C
Gia Lai30°C
Sơn La32°C
TP. Hồ Chí Minh33°C
Hà Nội (Láng)33°C