Nguồn kttv.gov.vn
Đà Nẵng26°C
Hải Phòng22°C
Nha Trang26°C
Nghệ An24°C
Việt Trì24°C
Gia Lai25°C
Sơn La24°C
TP. Hồ Chí Minh27°C
Hà Nội (Láng)25°C