Nguồn kttv.gov.vn
Đà Nẵng26°C
Hải Phòng26°C
Nha Trang26°C
Nghệ An27°C
Việt Trì28°C
Gia Lai21°C
Sơn La22°C
TP. Hồ Chí Minh26°C
Hà Nội (Láng)28°C