21/11/2019 09:13:51
Theo báo cáo của Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV: Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch, về đích trước 45 ngày so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực -TKV giao năm 2019

20/11/2019 10:17:05
Tính đến 18h45, ngày 17 tháng 11 năm 2019, Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn thuộc Công ty Cổ phần Than điện Nông Sơn đã sản xuất được 170 triệu kWh điện

04/11/2019 08:17:33
Sáng 1/11, Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (2009 - 2019) và vinh dự đón nhận bằng khen các cấp.

31/10/2019 02:53:41
Giải trình số liệu BCTC Quý III năm 2019

30/10/2019 05:44:10
BCTC Quý III năm 2019 trước kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV

09/10/2019 10:46:32
Sáng 8/10, Đảng uỷ Tổng công ty Điện lực tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ và ra mắt BCH Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV.

19/08/2019 03:27:11
BCTC bán niên năm 2019 sau kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV

15/07/2019 05:22:57
Ngày 15/7/2019 Tổng công ty Điện lực - TKV đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019.

08/07/2019 08:04:58
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

11/06/2019 04:14:10
Mẫu giấy Đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Thông báo