19/08/2019 03:27:11
BCTC bán niên năm 2019 sau kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV

15/07/2019 05:22:57
Ngày 15/7/2019 Tổng công ty Điện lực - TKV đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019.

08/07/2019 08:04:58
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

11/06/2019 04:14:10
Mẫu giấy Đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

11/06/2019 10:42:50
Thông báo về việc chi trả cổ tức 2018

10/06/2019 04:01:27
Mẫu giấy Ủy quyền về việc chi trả cổ tức 2018

17/05/2019 09:10:55
Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Điện lực - TKV lần thứ V, năm 2019

22/04/2019 04:05:46
Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực - TKV

09/04/2019 03:38:51
Ngày 08/4/2019, tại Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV, Hội đồng AT-VSLĐ, Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực và Công đoàn Công ty nhiệt điện Sơn Động đã tổ chức đối thoại với người lao động tại đơn vị về công tác AT-VSLĐ

07/04/2019 10:08:27
Sôi nổi giải Cầu lông, Bóng bàn phong trào Tổng công ty Điện lực - TKV năm 2019

Thông báo