03/04/2020 09:02:10
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (03/4/2020)

01/04/2020 12:24:58
BCTC năm 2019 sau kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV

18/03/2020 03:56:49
Do ảnh hưởng dịch bệnh corona virus, Tổng công ty Điện lực - TKV đã gia hạn thời điểm đóng thầu Dự án NMNĐ Na Dương II đến ngày 06/5/2020.

13/03/2020 10:41:56
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực- TKV về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10/03/2020 09:53:20
UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Tổng công ty Điện lực - TKV

06/02/2020 03:48:52
Ngày 03/02/2020 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 05/NQ-ĐLTKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

03/02/2020 01:42:49
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày 31/1/2020, cán bộ công nhân Tổng công ty Điện lực - TKV đã đồng loạt ra quân trồng cây xanh tại khuôn viên và các khu vực đổ xỉ thải các nhà máy nhiệt điện (Nguồn: vinacomin.vn)

22/01/2020 12:55:04
BCTC Quý IV năm 2019 trước kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV

16/01/2020 03:20:31
Mới đây, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2020.

26/12/2019 01:44:49
Ngày 25 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thông báo