16/11/2018 04:26:24
Ngày 26/10/2018, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng của Tổng công ty, Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018.

08/10/2018 08:48:27
Vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 05 tháng 10 năm 2018, nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 đã đạt mốc 580 triệu kWh, chính thức hoàn thành kế hoạch sản lượng 2018 được Tổng công ty giao và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2017.

26/09/2018 09:31:40
Ngày 21 tháng 9 năm 2018 vừa qua, tại văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (STNMT) đã diễn ra buổi làm việc giữa Tổng công ty Điện lực - TKV và STNMT tỉnh Bắc Giang.

31/08/2018 10:04:26
Ngày 23.8, Công ty CP Than – Điện Nông Sơn – TKV tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2018.

26/07/2018 02:24:06
Ngày 25/7/2018, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-ĐLTKV về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu năm 2018.

25/07/2018 04:25:25
Ngày 24/7/2018 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã nhận được Hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm toán số 30/2018/ĐLTKV-PKF Việt Nam về việc Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

11/07/2018 03:09:21
Ngày 9 tháng 7 năm 2018, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ATVSLĐ, PCCC, MT và PCTT-TKCN 6 tháng đầu năm

29/06/2018 02:39:58
Ngày 28/6/2018 Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV đã tổ chức diễn tập PCTT – TKCN năm 2018.

28/06/2018 10:12:30
Công khai kết quả SXKD năm 2017 theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

06/06/2018 08:54:11
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Điện lực - TKV.