26/02/2019 02:10:13
Thông báo số 337/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực - TKV.

19/02/2019 04:55:59
Ngày 13/02/2019 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019.

30/01/2019 04:57:23
BCTC Quý IV năm 2018 (trước kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực - TKV.

14/01/2019 04:26:41
Ngày 11/01/2019 Tổng công ty Điện lực - TKV và Sở TNMT Tỉnh Quảng Ninh đã tổng kết Chương trình phối hợp BVTN&MT giữa hai đơn vị.

19/12/2018 04:21:14
Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động thuộc Công ty Nhiệt điện Sơn Động đã sản xuất được 1,2 tỷ kWh điện, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng công ty Điện lực - TKV giao năm 2018, trước thời hạn 17 ngày.

06/12/2018 09:13:58
Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất: đạt 2,7 tỷ kWh vào lúc 6 giờ 00 ngày 4 tháng 12 năm 2018, về đích trước 27 ngày so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2018.

03/12/2018 11:11:26
Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

16/11/2018 04:26:24
Ngày 26/10/2018, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng của Tổng công ty, Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018.

08/10/2018 08:48:27
Vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 05 tháng 10 năm 2018, nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 đã đạt mốc 580 triệu kWh, chính thức hoàn thành kế hoạch sản lượng 2018 được Tổng công ty giao và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2017.

26/09/2018 09:31:40
Ngày 21 tháng 9 năm 2018 vừa qua, tại văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (STNMT) đã diễn ra buổi làm việc giữa Tổng công ty Điện lực - TKV và STNMT tỉnh Bắc Giang.