17/05/2019 09:10:55
Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Điện lực - TKV lần thứ V, năm 2019

22/04/2019 04:05:46
Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực - TKV

09/04/2019 03:38:51
Ngày 08/4/2019, tại Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV, Hội đồng AT-VSLĐ, Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực và Công đoàn Công ty nhiệt điện Sơn Động đã tổ chức đối thoại với người lao động tại đơn vị về công tác AT-VSLĐ

07/04/2019 10:08:27
Sôi nổi giải Cầu lông, Bóng bàn phong trào Tổng công ty Điện lực - TKV năm 2019

26/02/2019 02:10:13
Thông báo số 337/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực - TKV.

19/02/2019 04:55:59
Ngày 13/02/2019 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019.

14/01/2019 04:26:41
Ngày 11/01/2019 Tổng công ty Điện lực - TKV và Sở TNMT Tỉnh Quảng Ninh đã tổng kết Chương trình phối hợp BVTN&MT giữa hai đơn vị.

19/12/2018 04:21:14
Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động thuộc Công ty Nhiệt điện Sơn Động đã sản xuất được 1,2 tỷ kWh điện, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng công ty Điện lực - TKV giao năm 2018, trước thời hạn 17 ngày.

06/12/2018 09:13:58
Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất: đạt 2,7 tỷ kWh vào lúc 6 giờ 00 ngày 4 tháng 12 năm 2018, về đích trước 27 ngày so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2018.

03/12/2018 11:11:26
Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

Thông báo