05/10/2022 08:55:59
Bảng tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2022

07/09/2022 01:36:05
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9/2022

01/08/2022 11:03:15
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 8/2022

18/04/2022 03:11:25
Ngày 14/4/2022, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực - TKV và Huyện ủy Lộc Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai cấp ủy năm 2021.

26/03/2022 06:12:38
Ngày 25/3/2022, tại Hà Nội, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Điện lực - TKV lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp.

21/03/2022 02:12:02
Ngày 19/3/2022 Đảng ủy Tổng công ty Điện lực - TKV phối hợp với Đảng ủy các cơ sở trực thuộc Đảng ủy TKV khu vực Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

07/03/2022 03:30:02
Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2022.

11/02/2022 10:24:19
Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 2 năm 2022

11/02/2022 08:43:43
Nghiên cứu, học tập, phổ biến và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ III, ....

09/01/2022 12:20:57
Hơn 90 năm Đảng ta ra đời và lãnh đạo cách mạng, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, là minh chứng thuyết phục cho nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”

Thông báo