Cập nhật: 27/07/2020 04:02:05
Vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 

Nhằm đánh giá những kết quả phong trào thi đua 5 năm qua, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua được lựa chọn từ các đơn vị trong Tổng công ty giai đoạn 2015-2020, đồng thời kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ngày 24/7/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Nguyễn Chiến Thắng và đại diện một số Ban chuyên môn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty gặp nhiều bất lợi trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên, bằng những biện pháp chỉ đạo đúng đắn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, Tổng công ty đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu so với kế hoạch được giao, cụ thể là: Sản xuất điện đạt gần 5,6 tỷ kWh, bằng  57% kế hoạch năm; Sản lượng điện bán cho EVN đạt gần 4,9 tỷ kWh, bằng 55% kế hoạch năm; Sản xuất than đạt 77 nghìn tấn, bằng 64% kế hoạch năm; Doanh thu sản xuất điện đạt: 7 408 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm; Doanh thu sản xuất than đạt 99 tỷ đồng đạt 62% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 498 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch được giao; Tiền lương bình quân: SX điện đạt 14,6 triệu đồng/ng/th, SX than đạt 12,1 triệu đồng/ng/th. Công tác đầu tư xây dựng triển khai thực hiện theo kế hoạch; Công tác AT - VSLĐ - PCCN và môi trường đảm bảo. 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty đã chỉ ra những mặt tồn tại trong hoạt động SXKD và các mặt công tác của Tổng công ty trong thời gian qua, đưa ra một số giải pháp chính và yêu cầu Ban Lãnh đạo điều hành Tổng công ty và các đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, đặc biệt là người đứng đầu của các đơn vị. Giám sát chặt chẽ công tác trung đại tu, bám sát thị trường để vận hành các nhà máy đạt sản lượng cao nhất, quan tâm công tác môi trường, VSCN tại các nhà máy, hiện đại hóa hệ thống thiết bị... đồng thời  kêu gọi toàn thể CBCNV - LĐ Tổng Công ty Điện lực - TKV đoàn kết nỗ lực cùng nhau vượt qua những khó khăn thách thức, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ. 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đánh giá cao và chúc mừng kết quả hoạt động SXKD và các mặt công tác của Tổng công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục duy trì đảm bảo công tác AT-VSLĐ-PCCN, có phương án bãi thải xỉ đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn quy định; Rà soát toàn bộ dây truyền thiết bị các nhà máy, vận hành các nhà máy ổn định, an toàn, hiệu quả đạt kế hoạch Tập đoàn giao; Kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Thực hiện công tác đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2 tuân thủ các quy định hiện hành; Đảm bảo nguồn than cấp cho các nhà máy vận hành; Chăm lo đời sống, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động; Xây dựng các mục tiêu thi đua và có những giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đạt thành tích cao nhất trong 6 tháng cuối năm và năm 2020.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Trí Thịnh - Tổng giám đốc Tổng công ty đã giải đáp các khó khăn, vướng mắc, các ý kiến kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo các đơn vị tại Hội nghị và chỉ ra những tồn tại của từng đơn vị cũng như những công việc chung của Tổng công ty cần phải giải quyết và đưa ra ý kiến chỉ đạo thực hiện, Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh đưa ra các mốc sản lượng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính cần thực hiện trong quý III và 6 tháng cuối năm 2020, trong đó cần tập trung công tác quản lý kỹ thuật đảm bảo vận hành các nhà máy ổn định an toàn; Quan tâm, chú trọng công tác AT-VSLĐ-PCCC, cảnh quan môi trường; Tháo gỡ khó khăn cho Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả; Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu; Đẩy mạnh công tác ứng dụng tin học hóa, tự động hóa trong sản xuất; Nâng cao hiệu suất thiết bị và các tổ máy; Lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra; Quyết toán các dự án hoàn thành... Tổng giám đốc dự báo trong các tháng còn lại của năm,hoạt động SXKD của Tổng công ty tiếp tục gặp khó khăn do thời tiết vào mùa mưa cùng với việc các nhà máy dừng vận hành để bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ. Vì vậy, các đơn vị cần đưa ra những giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch vận hành bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, trách nhiệm. Đồng thời, yêu cầu toàn thể người lao động trong Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực, thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đưa ra và những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III và năm 2020.

 

Tại Hội nghị  27 tập thể và 70 cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn Tổng công ty được vinh danh khen thưởng các cấp giai đoạn 2015-2020.

 

Nhân dịp này, Tổng công ty tổ chức chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước.

 

 

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 Xuân Hiệp

 

 

 

Thông báo