Cập nhật: 06/01/2022 02:29:00
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập

 

Ngày 30/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập của Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP (Công ty/HNX:DTK) theo Báo cáo phát hành số 2400/BC-ĐLTKV ngày 30/12/2021. Theo đó, Công ty đã phát hành 2.767.475 cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

(Nguồn: UBCK)

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo