Cập nhật: 09/07/2020 03:14:29
Tổng công ty Điện lực - TKV ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

 

Ngày 09/7/2020 Tổng công ty Điện lực - TKV đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo