Cập nhật: 11/06/2019 10:42:50
Thông báo về việc chi trả cổ tức 2018

Ngày mùng 10 tháng 6 năm 2019 Tổng công ty Điện lực - TKV - CTCP có phát hành thông báo số 1073/TB-ĐLTKV về việc: "Chi trả cổ tức năm 2018"

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo