Cập nhật: 09/09/2021 10:29:51
Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa

 

Ngày 08/9/2021 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 5142/UBCK-PTTT về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

 

Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã chứng khoán DTK, niêm yết tại HNX) là 35%.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo