Cập nhật: 17/12/2020 01:55:57
Thông báo chuyển sàn giao dịch mã chứng khoán DTK

Ngày 16/12/2020 Tổng công ty Điện lực - TKV đã nhận được Thông báo số 3697/TB-VSD kèm Công văn số 11172/VSD-ĐK.NV, ngày 15/12/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 21/12/2020, dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán cổ phiếu DTK (Tổng công ty Điện lực - TKV) sẽ được chuyển từ thị trường đăng ký giao dịch UPCOM sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo