Cập nhật: 25/05/2022 11:28:55
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Ngày 24/5/2022 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có văn bản số 878/TB-ĐLTKV thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.     Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

2.     Mệnh giá: 10.000 đ/ cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).

3.     Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%/ mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận 600 đồng).

4.     Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 14/6/2022.

5.     Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức: Ngày 28/6/2022.

6.     Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

7.     Địa điểm chi trả cổ tức:

-         Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

-       Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính, Tổng công ty Điện lực - TKV, tầng 2 tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lưu ý: Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp ủy quyền nhận hộ hoặc đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản, vui lòng thực hiện theo mẫu đính kèm.

Trân trọng./.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo