Cập nhật: 24/12/2019 02:56:12
Thông báo chào mua công khai cổ phiếu NCP

 

Ngày 24/12/2019 Tổng công ty Điện lực - TKV thông báo chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) để tăng tỷ lệ sở hữu, cụ thể như văn bản đính kèm.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo