Cập nhật: 09/12/2016 09:30:13
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo