Cập nhật: 26/09/2018 09:31:40
Phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

 

Ngày 21 tháng 9 năm 2018 vừa qua, tại văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (STNMT) đã diễn ra buổi làm việc giữa Tổng công ty Điện lực - TKV và STNMT tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

Tham dự buổi làm việc, đại diện Tổng công ty Điện lực - TKV có Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và các ban, đơn vị liên quan; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang có Ông Lưu Xuân Vượng - Giám đốc STNMT tỉnh Bắc Giang cùng các phòng và các đơn vị liên quan.

 

 

 

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường và tuân thủ đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sản xuất đảm bảo tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tại buổi làm việc hai bên đã kiểm điểm, đánh giá lại công tác bảo vệ môi trường và chấp hành pháp luật về môi trường của đơn vị thuộc Tổng công ty đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đó là: Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV và thống nhất thông qua chương trình phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang và Tổng công ty Điện lực -TKV làm cơ sở  quản lý, triển khai thực hiện công tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thuộc Tổng công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 và những năm tiếp theo./.

                                                                                                                        Xuân Hiệp

 

 

Thông báo