Cập nhật: 08/07/2019 08:04:58
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

 

Ngày 03/7/2019 tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Anh Tuấn và đại diện một số Ban chuyên môn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên, bằng những biện pháp chỉ đạo đúng đắn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, tổng công ty đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu so với kế hoạch được giao, cụ thể là: Sản xuất điện đạt gần 5,4 tỷ kWh, bằng  55% kế hoạch năm; Sản lượng điện bán cho EVN đạt gần 4,8 tỷ kWh, bằng 54% kế hoạch năm; Sản xuất than đạt 77 nghìn tấn, bằng 64% kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt: 7 284 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch giao; Doanh thu sản xuất than đạt 95 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 407 tỷ đồng (không bao gồm yếu tố tỷ giá); Tiền lương bình quân: SX điện đạt 12,9 triệu đồng/ng/th, SX than đạt 11,7 triệu đồng/ng/th. Công tác đầu tư xây dựng triển khai thực hiệntheo kế hoạch; Công tác AT - VSLĐ - PCCN và môi trường đảm bảo.

 

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty đã chỉ ra những mặt tồn tại trong hoạt động SXKD và các mặt công tác của Tổng công ty trong thời gian qua, đưa ra một số giải pháp chính vàyêu cầu Ban Lãnh đạo điều hành Tổng công ty và các đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quảcác nghị quyết của HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, Giám sát chặt chẽ công tác trung đại tu, bám sát thị trường để vân hành các nhà máy đạt sản lượng cao nhất, quan tâm công tác môi trường, VSCN tại các nhà máy, hiện đại hóa hệ thống thiết bị, hệ thống quản lý... đồng thời, kêu gọi toàn thể CBCNV - LĐ Tổng Công ty Điện lực - TKV, đoàn kết nỗ lực cùng nhau vượt qua những khó khăn thách thức, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ.

  

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Tuấn-Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đánh giá cao và chúc mừngkết quả hoạt động SXKD và các mặt công tác của Tổng công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Rà soát toàn bộ dây truyền thiết bị các nhà máy, tiếp tục vận hành các nhà máy ổn định, an toàn đạt kế hoạch Tập đoàn giao, kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, có biện pháp để giảm suất tiêu hao than và điện tự dùng, đẩy nhanh tiến độ các công việc phục vụ công tác đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2, lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra; Quyết toán các dự án hoàn thành; Triển khai thực hiện công tác tin học hóa, tự động hóa; Duy trì đảm bảo công tác AT-VSLĐ-PCCN, có phương án bãi thải xỉđảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn quy định; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo đề án được duyệt;; Quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, xây dựng hệ số giãn cách tiền lương hợp lý,xây dựng các mục tiêu thi đua khen thưởng và có những giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đạt thành tích cao nhất trong 6 tháng cuối năm và năm 2019.

 

 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Trí Thịnh - Tổng giám đốc Tổng công ty đã giải đáp các khó khăn, vướng mắc, các ý kiến kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo các đơn vị tại Hội nghị và chỉ ra những tồn tại của từng đơn vị cũng như những công việc chung của Tổng công ty cần phải giải quyết và đưa ra ý kiến chỉ đạo thực hiện, Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh đưa ra các mốc sản lượng , các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính cần thực hiện trong quý III và 6 tháng cuối năm, trong đó cần tập trung công tác quản lý kỹ thuật  đảm bảo vận hành các nhà máy ổn định an toàn, quan tâm, chú trọng công tác AT-MT, tháo gỡ khó khăn cho Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả, Thực hiện công tác tái cơ cấu, đẩy mạnh công tác ứng dụng tin học hóa, tự động hóa trong sản xuất và quản lý..., Tổng giám đốc dự báo trong các tháng còn lại của năm,hoạt động SXKD của Tổng công ty tiếp tục gặp khó khăn do thời tiết vào mùa mưa cùng với việc các nhà máy dừng vận hành để bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ. Vì vậy, các đơn vị cần đưa ra những giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch vận hành bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, trách nhiệm. Đồng thời, yêu cầu toàn thể người lao động trong Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực, thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đưa ra và những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn để hoàn thành tốt các chỉ tiêukế hoạch SXKD quý III và năm 2019.

 

 

 Xuân Hiệp

 

 

 

Thông báo