Cập nhật: 14/12/2020 07:11:13
Nhiệt điện Nông Sơn hoàn thành kế hoạch năm 2020 trước 21 ngày

 

 

Trong năm 2020, dịch Covid - 19 và các cơn bão trong tháng 10 và tháng 11 đã ảnh hưởng lớn trực tiếp đến cuộc sống người lao động và công tác sản xuất của Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn, nhờ có sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt từ Tổng công ty đến đơn vị cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBCNV và người lao động của Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn đã cùng nhau xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch covid - 19 hiệu quả, tập trung tích cực phòng, chống mưa lũ và khắc phục hậu quả sau thiên tai, duy trì vận hành nhà máy an toàn, ổn định.

 

 

Vào hồi 23h10, ngày 10 tháng 12 năm 2020, Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn thuộc Công ty Cổ phần Than điện Nông Sơn đã sản xuất được 180 triệu kWh điện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng công ty Điện lực - TKV giao năm 2020 trước thời hạn 21 ngày.

 

 

Nhân dịp này, Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh, Phó tổng giám đốc Phạm Xuân Phong, Phó Tổng giám đốc Bùi Minh Tân và một số trưởng ban chuyên môn của Tổng công ty đã đến chung vui và chúc mừng công ty.

 

 

Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu ghi nhận, đánh giá sự trưởng thành, lớn mạnh của công ty và chúc mừng tập thể cán bộ người lao động công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn đã nỗ lực quản lý vận hành nhà máy ổn định, an toàn, hoàn thành kế hoạch năm 2020 trước thời hạn và khen thưởng đột xuất cho Công ty.

 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Tổng giám đốc yêu cầu Công ty tiếp tục khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ổn định sản xuất, rà soát các gia đình bị thiệt hại để hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc đóng góp cho đơn vị. Để đáp chuẩn bị cho năm 2021, Tổng giám đốc chỉ đạo đơn vị xậy dựng kế hoạch vận hành phát điện, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành hiệu quả thị trường điện bám sát kế hoạch điều hành của Tổng công ty. Xây dựng phương án cải tạo, thay thế thiết bị để nâng hiệu suất thiết bị và công suất tổ máy; Tăng cường tính tự động hoá đảm bảo hệ thống vận hành chính xác, tin cậy; Quan tâm chú trọng công tác an toàn, môi trường; Xây dựng các giải pháp ổn định bờ mỏ, bãi thải và hệ thống thoát nước khu vực khai trường; Chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị khai thác duy trì sản xuất an toàn kể cả trong điều kiện khi có mưa lũ xảy ra; Đảm bảo nguồn than cấp cho nhà máy điện vận hành ổn định, an toàn phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao.

 

 

 

 

Xuân Hiệp

 

 

 

 

Thông báo