Cập nhật: 20/11/2019 10:17:05
Nhiệt điện Nông Sơn hoàn thành kế hoạch năm 2019 trước 44 ngày

 

 

Tính đến 18h45, ngày 17 tháng 11 năm 2019, Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn thuộc Công ty Cổ phần Than điện Nông Sơn đã sản xuất được 170 triệu kWh điện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng công ty Điện lực - TKV giao năm 2019 trước thời hạn 44 ngày.

 

 

 

Nhân dịp này, Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh, Phó tổng giám đốc Bùi Minh Tân và một số trưởng ban chuyên môn của Tổng công ty đã đến chung vui và chức mừng công ty.

 

 

 

Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu ghi nhận, đánh giá sự trưởng thành, lớn mạnh của công ty và chúc mừng tập thể cán bộ người lao động công ty Cổ phần Than điện Nông Sơn đã nỗ lực quản lý vận hành nhà máy ổn định, an toàn, hoàn thành kế hoạch năm 2019 trước thời hạn và khen thưởng đột xuất cho Công ty. Phát biểu chỉ đạo Tổng giám đốc yêu cầu Công ty tiếp tục vận hành ổn định, an toàn nhà máy trong thời gian còn lại của năm. Để đáp ứng nhu cầu điện tăng vào năm 2020, Tổng giám đốc chỉ đạo đơn vị xậy dựng kế hoạch vận hành phát điện, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành hiệu quả thị trường điện bám sát kế hoạch điều hành của Tổng công ty. Công ty xây dựng phương án cải tạo, thay thế thiết bị để nâng hiệu suất thiết bị và công suất tổ máy; tăng cường tính tự động hoá đảm bảo hệ thống vận hành chính xác, tin cậy; quan tâm chú trọng công tác an toàn, môi trường; tiếp tục công tác đào tạo chuyên sâu lĩnh vực; nâng cao trình độ quản lý vận hành; rà soát các công việc của năm 2019; Tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm làm tiền đề hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

 

 

Xuân Hiệp

 

 

 

Thông báo