Cập nhật: 11/12/2020 08:42:10
Nhiệt điện Na Dương hoàn thành kế hoạch năm 2020 trước tiến độ

 

 

Năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực - TKV nói chung  và Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV nói riêng. Nhờ sự chỉ đạo điều hành có hiệu quả từ Tổng công ty đến đơn vị, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CB-CNV và người lao động của Công ty Nhiệt điện Na Dương đã vận hành ổn định, an toàn nhà máy. 

 

Vào hồi 6 giờ 50 phút ngày 09 tháng 12 năm 2020, Công ty Nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng công ty Điện lực - TKV đã sản xuất được 720 triệu kWh điện, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng công ty Điện lực - TKV giao năm 2020, trước thời hạn 22 ngày.

 

Nhân dịp này, Tổng giám đốc Tổng công ty Ngô Trí Thịnh, các Phó Tổng giám đốc Phạm Xuân Phong; Bùi Minh Tân và đại diện một số Ban của Tổng công ty Điện lực - TKV đã đến chung vui và chúc mừng công ty.

 

 

 

Đồng chí Ngô Trí Thịnh - Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ người lao động Công ty Nhiệt điện Na Dương đã chỉ đạo và tổ chức sản xuất, vận hành nhà máy ổn định, an toàn hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020, trao thưởng đột xuất cho công ty. Phát biểu chỉ đạo Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh yêu cầu cán bô, người lao động của công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện bám sát kế hoạch điều hành của Tổng công ty, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chú trọng công tác an toàn - môi trường, thực hiện tốt công tác phòng ngừa sự cố, vận hành hiệu quả thị trường điện, duy trì vận hành nhà máy ổn định, an toàn  ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, thực hiện hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm mới 2021 mà Tổng công ty giao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện toàn diện kế hoạch của Tổng công ty Điện lực - TKV nói riêng và của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nói chung, Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, Công đoàn cùng cơ quan chuyên môn của công ty cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, chia sẻ của người lao động cùng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ./.

  

 

 

Xuân Hiệp

 

 

 

 

 

Thông báo