Cập nhật: 25/05/2022 03:12:39
Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán DTK

Ngày 25/5/2022 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có văn bản số 881/TB-ĐLTKV (kèm theo) gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, với các nội dung chủ yếu như sau:

-         Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

-         Mã chứng khoán: DTK

-         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-         Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

-         Sàn giao dịch: HNX

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 14/6/2022

·         Lý do và mục đích:

-         Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

-         Tỷ lệ thực hiện: 6%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

·         Nội dung cụ thể:

-         Thời gian thực hiện: 28/6/2022

-         Địa điểm thực hiện:

              +  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

              + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Điện lực - TKV, địa chỉ 78 Duy Tân, tầng 2 tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội; từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần kể từ ngày 28/6/2022.

-        Người đến nhận cổ tức phải mang theo Giấy CMTND/ Thẻ căn cước (trường hợp cổ đông nào không đến nhận trực tiếp cổ tức phải có Giấy ủy quyền theo đúng mẫu quy định của Pháp luật hiện hành).

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo