Cập nhật: 24/03/2022 02:39:16
Mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

           Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cụ thể như sau:

1.      Thời gian: 8:00 - 11:45 sáng ngày 20/4/2022 (thứ Tư).

2.    Địa điểm: Hội trường tầng 5 Cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV, Tòa nhà Sannam, số 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3.     Thành phần mời dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo danh sách chốt ngày 16/3/2022 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ của các cổ đông đó.

4.      Nội dung đại hội: Dự kiến chương trình và các tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên website của Tổng công ty tại địa chỉ: www.dienluctkv.vn

5.     Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội về Tổng công ty theo địa chỉ tại mục 8 Thông báo mời họp này bằng hình thức phù hợp (thư, fax, email hoặc trực tiếp) với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước 16:30 ngày 18/4/2022 (thứ Hai).

6.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần xuất trình những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội:

          -     Thông báo mời dự họp;

          -     Giấy CMTND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc);

             -     Giấy ủy quyền dự họp (bản gốc; trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội).

7.    Tài liệu Đại hội: Các tài liệu họp sẽ được công bố và cập nhật trên website Tổng công ty Điện lực - TKV (www.dienluctkv.vn) theo quy định.

8.      Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

          Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

         Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Sannam, số 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

          Điện thoại: (84.24) 3516 1605  Fax: (84.24) 3516 1610.

          Email: vp@vinacominpower.vn

          Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự đại hội do Quý cổ đông tự trang trải.

         Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian và/ hoặc địa điểm họp có thể thay đổi, Quý cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin cuộc họp được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.dienluctkv.vn.

          Trân trọng./.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo