Cập nhật: 19/07/2021 04:03:59
Mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

 

          Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1.      Thời gian: 8:00 - 10:30 sáng ngày 10/8/2021 (thứ Ba).

2.      Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3.      Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo danh sách chốt ngày 12/7/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ của các cổ đông đó.

4.      Nội dung đại hội: Về việc tái cơ cấu Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thành Chi nhánh của Tổng công ty Điện lực - TKV và sửa đổi Điều lệ.

5.      Đăng ký tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội về Tổng công ty theo địa chỉ trên Thông báo mời họp bằng các hình thức phù hợp (thư, fax hoặc trực tiếp) với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước 16:30 ngày 06/8/2021 (thứ Sáu).

6.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần xuất trình những giấy tờ sau: Thông báo mời họp; Giấy CMTND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc); Giấy ủy quyền (bản gốc; trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7.      Tài liệu Đại hội: Các tài liệu họp sẽ được công bố trên website Tổng công ty Điện lực - TKV (www.dienluctkv.vn) theo quy định.

8.      Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

          Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

          Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Điện thoại: (84.24) 3516 1605; Fax: (84.24) 3516 1610.

          Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải.

          Trân trọng./.  

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo