Cập nhật: 08/12/2020 03:36:55
Mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

          Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

          Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ BT/ Đại hội) năm 2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cụ thể như sau:

          1.      Thời gian: 8:00 - 10:30 sáng ngày 23/12/2020 (thứ Tư).

          2.      Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

          3.      Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo danh sách chốt ngày 01/12/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

          4.      Nội dung Đại hội: Có dự kiến chi tiết đính kèm.

          5.      Đăng ký tham dự:

          Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội về Tổng công ty theo địa chỉ trên Thông báo mời họp bằng hình thức gửi thư hoặc fax với thời gian phù hợp để Ban tổ chức nhận được trước 16:30 ngày 18/12/2020.

          6.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần xuất trình những giấy tờ sau:

          -       Thông báo mời họp;

          -       Giấy CMTND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc).

          -       Giấy ủy quyền (bản gốc; trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

          7.      Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang Website của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kèm theo Thông báo mời họp này và tại địa chỉ www.dienluctkv.vn.

          8.      Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

          Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

          Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

          Điện thoại: (84.24) 3516 1605      Fax: (84.24) 3516 1610.

          Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải.

          Trân trọng./.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo