Cập nhật: 12/06/2020 11:32:07
Kết quả giao dịch cổ phiếu NCP

 

Báo cáo số 897/ĐLTKV-KTTC ngày 09/6/2020 về kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã CK: NCP).

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo