Cập nhật: 09/07/2021 04:17:47
Hội nghị trực tuyến công tác Kỹ thuật - An toàn 6 tháng đầu năm 2021

 

Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2021, tại Văn phòng cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Kỹ thuật - An toàn 6 tháng đầu năm 2021.

Dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Ngô Trí Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí lãnh đạo trong Ban thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo điều hành, trưởng các Phòng Tổng công ty và 07 điểm cầu tại các đơn vị trong Tổng công ty.

Đồng chí Phạm Xuân Phong - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị đã nhấn mạnh hoạt động SXKD của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19. Mặc dù nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu chính về công tác KT-AT cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể:

-  Không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, TNLĐ nặng, nhẹ và TNGT.

-  Không có sự cố cháy, nổ, môi trường.

-  Sản lượng điện sản xuất đạt 5.394.314 MWh đạt 52,37% KH điều hành.

-  Sản xuất than tiêu thụ đạt 80,229 nghìn tấn bằng 66,3% KH điều hành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Trí Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty đánh giá cao về sự tích cực trong công tác Kỹ thuật - An toàn, cũng như kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần vượt khó của CBCNV toàn Tổng công ty.

Triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Tổng công ty nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và thị trường còn nhiều biến động. Đây vừa là khó khăn, thử thách vừa là cơ hội để Tổng công ty nỗ lực phát huy tinh thần vượt khó, tận dụng những điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh mọi hoạt động SXKD.

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19, Tổng Giám đốc Tổng công ty đề nghị tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Đối với công tác kỹ thuật sản xuất, đảm bảo mục tiêu các nhà máy vận hành ổn định tin cậy, không có sự cố lớn phải dừng dài ngày, số giờ bám lưới của mỗi tổ máy không thấp hơn 6500h/năm, hoàn thành vượt kế hoạch điều hành về Sản lượng điện sản xuất và kế hoạch sản xuất than, các chỉ tiêu định mức KTKT không vượt so với kế hoạch giao, hoàn thành công tác trung đại tu theo danh mục được Tổng công ty phê duyệt, không để danh mục phải chuyển tiếp sang năm sau. Duy trì tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đã giao. Công tác AT-VSLĐ, PCCC, MT và PCTT-TKCN được đảm bảo giữ vững.

Theo kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021, Tổng công ty sản xuất điện đạt 4.990.812 MWh đảm bảo sản lượng điều hành trên 10,3 tỷ KWh điện. Sản xuất than tiêu thụ 44,079 nghìn tấn, đảm bảo đạt sản lượng điều hành trên 121,07 nghìn tấn.

 

 Một số hình ảnh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quang Hưng

Thông báo