Cập nhật: 01/08/2022 04:40:45
Giải trình số liệu BCTC Quý II năm 2022

 

Giải trình số liệu BCTC Quý II năm 2022 trước kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo