Cập nhật: 05/04/2019 11:18:56
Giải trình số liệu BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo