Cập nhật: 12/04/2021 05:45:40
Đính chính mẫu Giấy xác nhận tham dự đại hội

 

Ngày 12/4/2021 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có thông báo số 659/TB-ĐLTKV về việc đính chính mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm).

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo