Cập nhật: 08/10/2018 08:48:27
Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV hoàn thành kế hoạch 2018

 

Vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 05 tháng 10 năm 2018, nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 đã đạt mốc 580 triệu kWh, chính thức hoàn thành kế hoạch sản lượng 2018 được Tổng công ty giao và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2017. Cùng với việc hoàn thành sản lượng, lợi nhuận của đơn vị cũng đã đạt trên 90% kế hoạch giao.

 

 

Năm 2018, bên cạnh mục tiêu về lợi nhuận thì sản lượng Tổng công ty giao cho đơn vị cao bằng 112% so với 2017, đây cũng là năm đầu tiên Đồng Nai 5 tham gia thị trường điện, đồng thời là năm đầu tiên thực hiện TĐT cả hai tổ máy nên việc phấn đấu hoàn thành hai mục tiêu sản lượng và lợi nhuận cũng là những khó khăn, thử thách không nhỏ đối với đơn vị.

Bên cạnh yếu tố thủy văn có lợi, trong 9 tháng đầu năm, đơn vị đã làm tốt công tác sửa chữa thường xuyên - chăm sóc thiết bị, bố trí thời gian TĐT các tổ máy hợp lý - hiệu quả, làm tốt công tác chào giá.

 

Cũng dịp này Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh có chuyến công tác tại Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV. Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc đã chúc mừng đơn vị sớm đạt kế hoạch 2018 và biểu dương tập thể CBCNV công ty đoàn kết, vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc yêu cầu đơn vị phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục vận hành nhà máy an toàn, ổn định và phát triển bền vững. Thay mặt công ty, đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh Giám đốc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tổng giám đốc và lãnh đạo cũng như các Ban của Tổng công ty. 

 

 

Với việc sớm hoàn thành kế hoạch sản lượng, Đồng Nai 5 có gần 3 tháng để hoàn thành và nâng cao lợi nhuận 2018, tiếp tục đóng góp một phần nhỏ vào mục tiêu sản lượng chung của toàn Tổng công ty, tạo khí thế để bước vào năm kế hoạch mới 2019.

 

 

 

 

Việt Anh

 

 

 

Thông báo