Cập nhật: 12/04/2019 08:20:44
Công ty Nhiệt điện Đồng Triều đối thoại với người lao động về công tác AT – VSLĐ

 

 

Thực hiện Công điện số 530/CĐ-ĐLTKV ngày 19/3/2019 của Tổng công ty Điện lực - TKV về kế hoạch đối thoại định kỳ về công tác An toàn vệ sinh lao động. Sáng ngày 11/4/2019, Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ về công tác AT-VSLĐ.

 

 

Đến dự buổi đối thoại có các đồng chí: Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ Tổng công ty; bà Chu Thị Kim Dung - đại diện Công đoàn Tổng công ty và đại diện ban An toàn của Tổng Công ty Điện lực - TKV; các đồng chí lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Đông Triều cùng hơn 70 CNVCLĐ trong Công ty.

 

 

Chương trình đối thoại đã diễn ra sôi nổi, các CBCNV đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến với các nội dung chủ yếu về công tác an toàn, bảo hộ lao động; công tác cấp phát bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật… đặc biệt là công tác an toàn của băng tải than C5. Mạng lưới An toàn vệ sinh viên cũng có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực về vấn đề vệ sinh lao động. Với tinh thần trách nhiệm và mang tính xây dựng cao, bên cạnh những việc đã làm được cần phát huy, Hội nghị đã chỉ ra những việc còn hạn chế, những dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động cần phải bổ sung.

Sau khi nghe 08 ý kiến phát biểu và thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trả lời từng ý kiến đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, đối chiếu để xem xét trả lời thấu đáo những kiến nghị của người lao động, bổ sung kịp thời các trang thiết bị bảo hộ lao động khi cần thiết.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Tổng giám đốc đã chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy những mặt mạnh và chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại để đảm bảo tuyệt đối về công tác an toàn, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

Với hơn 4 giờ đối thoại tại Hội nghị, người lao động của Công ty đã có nhận thức tốt hơn về công tác An toàn - VSLĐ, có sự trao đổi mật thiết giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tổ chức công đoàn cũng đã thể hiện được vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động, từ đó phòng ngừa được tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp. Giải quyết và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người lao động là động lực để người lao động yên tâm công tác.

 

 

Văn Hảo

 

 

 

Thông báo