Cập nhật: 26/07/2018 02:24:06
CBTT- Phát hành Trái phiếu năm 2018

 

Ngày 25/7/2018, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-ĐLTKV về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu năm 2018.

 

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo