Cập nhật: 15/07/2019 05:22:57
CBTT- Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

 

Ngày 15/7/2019 Tổng công ty Điện lực - TKV đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019.

 

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo