Cập nhật: 19/04/2022 03:57:10
CBTT Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2022 (lần 2)

 

Ngày 19/4/2022 Tổng công ty Điện lực - TKV đã cập nhật lần 2 các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (bản phát hành kèm theo) trên các hệ thống công bố thông tin và trang thông tin điện tử của Tổng công ty (www.dienluctkv.vn)

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo