Cập nhật: 09/08/2021 01:57:32
Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Ngày 09/8/2021 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có văn bản số 1415/ĐLTKV-VP công bố thông tin (CBTT) cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo