Cập nhật: 16/09/2021 01:09:40
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

 

Ngày 16/9/2021 Tổng công ty Điện lực - TKV đã ban hành các quyết định số 1638 và 1639/QĐ-ĐLTKV về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, cụ thể như sau:

1.    Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó Trưởng Ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

2.      Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Chiến, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

3.         Thời hạn giữ chức vụ: Kể từ ngày 01/10/2021.

Trân trọng./.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo