Cập nhật: 30/07/2020 02:37:15
BCTC Quý II năm 2020 trước kiểm toán.

 

BCTC Quý II năm 2020 (Trước kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực - TKV.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo