Cập nhật: 01/04/2020 12:24:58
BCTC năm 2019 sau kiểm toán

 

BCTC năm 2019 sau kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo