Cập nhật: 18/08/2020 04:08:15
BCTC bán niên sau soát xét của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - TKV.

 

BCTC giữa niên độ đã được soát xét của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - TKV.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo