Cập nhật: 30/08/2021 04:47:44
BCTC bán niên năm 2021

 

BCTC bán niên năm 2021 (sau soát xét) của Tổng công ty Điện lực - TKV, kèm văn bản giải trình số liệu BCTC (CV 1549/ĐLTKV-KTTC ngày 30/8/2021).

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo