Cập nhật: 30/07/2019 01:30:06
BCTC bán niên năm 2019

 

BCTC bán niên năm 2019 trước kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV.

 

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo